SABB Betongbro

På Svensk Armering och Betongbyggen har vi lång erfarenhet av många olika typer av byggnadsprojekt i betong som exempelvis att bygga broar i både större och mindre omfattningar.

Sedan 2007 har vi – Svensk Armering & Betong – varit så väl leverantörer som entreprenörer av betongarbeten för konstruktion av broar och brofundament. Vi har varit med och planerat och uppfört allt från viltbroar (dvs en passage för rådjur och älgar som vistas i närheten av större trafikleder, så att dessa kan ta sig över vägen utan att skadas) till större trafikbroar som anknyter till infrastrukturen i övrigt.

Vi tror på kärnfulla och genomarbetade koncept, uppdrag och utförande. Det finns inga genvägar till visionen – det finns bara ett ordentligt och grundligt utfört arbete, vilket i högsta grad gäller för brobyggen.

Olika platser – olika brobyggen

Inget arbete är det andra likt – alla platser och förutsättningar är olika, så även när det kommer till att bygga broar. Vi har erfarenhet av att bygga flera olika typer av brokonstruktioner, allt beroende på platsens och projekteringens förutsättningar och mål. Bland våra referensobjekt finns både balkbroar, gångbroar så väl som samverkansbroar.

För oss på Svensk Armering och Betong är det en självklarhet att se till varje brobygges unika förutsättningar, och projektera därefter. På så sätt levererar vi alltid ett arbete av högsta kvalitet, enligt utsatt tidplan. Brobyggen i betong är projekt som kräver ett utpräglat helhetstänk, vilket tar sig uttryck både vid små och större brobyggen – detta tar vi fasta på.

REFERENSER

I vår byggverksamhet jobbar vi ständigt med ett antal betong- och anläggningsprojekt, stora som små.