SABB i Göteborg – för platsgjutning av betong sedan 2007

Vi på SABB kan det här med betong.
Sedan 2007 har vi – Svensk Armering & Betongbyggen – varit så väl leverantörer som entreprenörer av betongarbeten för platsbyggda betongkonstruktioner med smidesarbeten. Vi tror på kärnfulla och genomarbetade koncept, uppdrag och utförande. Det finns inga genvägar till kvalité – det finns bara ett ordentligt och grundligt utfört arbete.

Betonggjutning anpassad efter plats – inte efter trender

Inget arbete är det andra likt – alla platser och förutsättningar är olika. Därför är vår erfarenhet att alla platsgjutna arbeten som betongfundament, stödmurar eller betongstommar, uppföres bäst på platsen där de ska stå. Använder man sig av exempelvis Prefab-element får man inte samma fullvärdiga kvalitet eller livslängd, då dessa är just prefabricerade utan någon utpräglad anpassning till de omgivningar eller den miljö som konstruktionen är avsedd att uppföras i.

Vår platsgjutna betong lever längre

Våra platsgjutningar med armerad betong – vare sig det rör sig om att gjuta en betongstomme eller annan konstruktionsdel – kan leverera en livslängdklass på L100, medan Prefab-element endast levererar L50. Våra betongkonstruktioner har alltså en dubbelt så lång livslängd som prefabricerade element. Med bas i Göteborg utför vi på Svensk Armering & Betongbyggen alla slags uppdrag, från betongfundament, broar, tunnlar, till industriplattor och kompletta stommar

Välkommen att kontakta oss!