Viltbro Viared – Anläggningsbetong

Beställare: NCC » | Beställare: Trafikverket »

Viltbroar skapar en säker passage för djur som bland annat älgar och rådjur. Det sparar både djurens liv, ökar den ekologiska mångfalden samt minskar risken för viltolyckor i trafiken. Det är en investering i trafikmiljön som betalar sig på sikt!

En betongbro utöver det vanliga

Vi var delaktiga i bygget av en viltbro över riksväg 27 i Viared, utanför Borås. Allt svängde och lutade. Väggarna både lutade och svängde, valvet var välvt och smalnade av på bredden på mitten. Detta gjorde att arbetet med betonggjutningen blev extra utmanande!

Anläggning

Typ av bygge

}

3 månader

Avslutat projekt

680 m³

Volym

Svårighetsgrad 5

Svårighetsgrad