Mölndals Bro – konstbyggnad

Mölndals Bro – konstbyggnad

Brobygge – Mölndals bro Beställare: Mölndals stad Vi på Svensk Armering och Betongbyggen AB fick år 2018 uppdraget att bygga ut bron, som en del i att utveckla platsen kring Mölndals Bro och Mölndal Centrum.  Bro Typ av bygge } 9 månader Avslutat...
Viltbro Viared

Viltbro Viared

Viltbro Viared – Anläggningsbetong Beställare: NCC » | Beställare: Trafikverket » Viltbroar skapar en säker passage för djur som bland annat älgar och rådjur. Det sparar både djurens liv, ökar den ekologiska mångfalden samt minskar risken för viltolyckor i...
BRF Umbra

BRF Umbra

Platsgjuten betong – BRF Umbra Beställare: Peab » | Beställare: HSB » Göteborgs nya stadsdel Nya Kvillebäcken är en grön, stadsnära oas. När PEAB skulle bygga bostadsfastigheten Umbra (på uppdrag av HSB) anlitades Svensk Armering & Betongbyggen för...
Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad – gjutning av betongstommar Beställare: Erlandssons Bygg » | Beställare: Eksta » Svensk Armering och Betongbyggen AB fick år 2018 uppdraget att gjuta betongstommar till de 69 lägenheter som byggs i Kungsbackas nya stadsdel Kolla Parkstad. ...
Kv Hajen, Mölndal

Kv Hajen, Mölndal

Kv Hajen – armering & pågjutning av betong Beställare: Montera i Storfors AB » | Slutkund: Mölndalsbostäder » Vi på Svensk Armering & Betongbyggen AB fick uppdraget att utföra armering och pågjutning av filigranbjälklag på fastigheten i kvarteret Hajen i...