Betonggjutning och armeringsarbeten

Det finns många fördelar med att välja armerad, platsgjuten betong istället för prefabricerade lösningar. Vi anlägger betong med livslängdsklass L100 (som håller i minst 100 år). Detta kan jämföras med prefab-betong som endast håller hälften så länge (livslängdsklass L50).

Svensk Armering & Betongbyggen gjuter alltifrån betongplattor, betonggolv till stödmurar och anlägger armerad betong i fastigheter, broar, tunnlar och viadukter.
Vi har god kontakt och nära samarbete med såväl beställare som andra entreprenörer och tar gärna med både mark och smide i våra åtaganden.

Våra projekt

Här nedanför kan du se våra olika betongprojekt. Både tidigare utförda referensjobb samt pågående projekt.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss