Sabb arbetare

Leverantör och entreprenör inom betongarbeten

Vi på Svensk Armering & Betongbyggen AB har ett koncept på betongstommar inklusive smide och armering, som slår hål på myten om att Prefab skulle vara ett snabbare och billigare sätt att utföra betongarbeten på. Dessutom kan vi leverera livslängdsklass L100 – hundra år – med enkla medel, medan motsvarande Prefab-arbeten bara levererar L50.

För oss är varje betongprojekt unikt och utförs alltid enligt kundens önskemål. Eventuella problem på vägen väljer vi att se som utmaningar. Varje problem får en lösning, och varje lösning utförs med högsta kvalitet. Svensk Armering & Betongbyggen AB bygger för vår framtid!

Vår värdegrund

En gemensam värdegrund och en stark företagskultur är några av de utmärkande faktorerna för framgångsrika företag. Detta gäller förstås i högsta grad även inom betong- och byggbranschen. SABBs värdegrund är utgångspunkten för alla våra medarbetares agerande.

Sabb arbetare på tak

Vi ser varandras olikheter som tillgångar.

Sabb många arbetare på byggnad

Vi bemöter alla med respekt och med lyhördhet för varandras tankar och idéer, oavsett ålder eller kunnande.

Sabb glada arbetare

Vi tillåter alla att växa och utvecklas som de är, mår personalen bra mår företaget bra.

Betongarbeten – från beställning till byggstart på endast två veckor

SABB fick i uppdrag att leverera en platsgjuten betongstomme till ett projekt på 70 lägenheter (uppdelat på två hus, samt ett garage under mark). Från beställning till byggstart var det endast 2 veckor. Prefabindustrin kunde inte leverera med så kort varsel. Tidsplanen och konstruktionsritningarna var sedan tidigare gjorda efter montage av prefabricerade betongelement. Konstruktionsritningarna ändrades för ett alternativ med platsgjuten betong, men tidsplanen behövde aldrig ändras.

2007

2007 startade Ingemar Olausson, Marcus Olausson, Daniel Paulsson och Magnus Rönnbom Svensk Armering & Betongbyggen AB. Vi såg behovet av kunskap inom platsgjutna betongarbeten och bestämde direkt att detta var något vi ville vara med och påverka i rätt riktning.

HISTORIK

Företagets grund och mål var att samla och bevara kunskapen kring platsgjutna betongarbeten av alla slag, och att förädla tekniken för att öka effektiviteten. I dag har vi en mycket stabil grund med en gedigen kunskapsbank gällande platsgjutna betongkonstruktioner. Vi på SABB arbetar aktivt med att föra vidare kunskap om fördelarna med platsgjutna betongfundament – allt från gjutna stödmurar till kantelement med armering – till den yngre generationen. Både formsnickare, armerare såväl som arbets- och platsledning inom branschen för betongarbeten behöver informeras och engageras, för att vår kunskap skall leva vidare och kunna nyttjas av våra kunder och samhället, både nu och i framtiden. Detta är något som vi på SABB arbetar med kontinuerligt.

  • Vi har ett kvalitetssystem baserat på ISO 9001.
  • Vi har ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001.
  • Företagsansvarig är Magnus Rönnbom.
  • Platschefen ansvarar för projektets kvalitet och miljöledning.

Kvalitets- & miljöledningssystem

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att skapa utrymme för ständiga förbättringar och även säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta gör vi genom att upprätta riktlinjer för vårt kvalitetsarbete, och arbeta aktivt och kontinuerligt med dem.