Brobygge – Mölndals bro

Vi på Svensk Armering och Betongbyggen AB fick år 2018 uppdraget att bygga ut bron, som en del i att utveckla platsen kring Mölndals Bro och Mölndal Centrum.

Beställare

Mölndals stad

Brobygge – Mölndals bro

Bro

Bredare betongbro

Mölndals Bro är benämningen på en stor och viktig knutpunkt för centrala Mölndal, som ända sedan sekelskiftet har fungerat som en viktig kommunikationsanknytning mellan Göteborg och Mölndal. Bron i dess senaste skick stod klar 1975, och sträckte sig då över järnvägen, motorvägen och Kungsbackavägen.

Uppdraget för oss på Svensk Armering och Betongbyggen gick ut på att bräda bron, och att göra den bredare. Syftet med breddningen var att öka tillgängligheten både för fotgängare och för kollektiv- och biltrafik.

Brobyggets resultat

Tack vare brädningsarbetet har bron fått en dekorativt mönstrad yta som även knyter an till dess tidigare utseende. En rondell har tillkommit på bron, för att maximera framkomligheten och skapa ett smidigt trafikflöde. Tack vare att brobygget haft till uppgift att skapa större framkomlighet med en bredare broyta, har även gångbanan fått ta större plats och den anslutande gallerian fått en ny och mer tillgänglig entré.

Tanken med brobygget och med hela projektet, har varit att göra gatan till en levande stadsgata med en tydlig och tillgänglig anslutning både till gallerian och till resten av innerstaden. Här ska man komma smidigt fram – och trivas på vägen!

Resultatet är ett spännande betongbygge och broprojekt i tätt samspel med den omgivande stadsbilden.

 

Avslutat Projekt

9 månader

Typ av bygge

Bro

Volym

620 m³

Svårighetsgrad

4