SABB Betongbro

Vi bygger alla broar i betong

På Svensk Armering och Betongbyggen har vi lång erfarenhet av många olika typer av byggnadsprojekt i betong som exempelvis att bygga broar i både större och mindre omfattningar.

Trafikbro, viltbro eller gångbro

Sedan 2007 har vi – Svensk Armering & Betong – varit så väl leverantörer som entreprenörer av betongarbeten för konstruktion av broar och brofundament. Vi har varit med och planerat och uppfört allt från viltbroar (dvs en passage för rådjur och älgar som vistas i närheten av större trafikleder, så att dessa kan ta sig över vägen utan att skadas) till större trafikbroar som anknyter till infrastrukturen i övrigt.

Kvalitet är grunden till en säker bro

Vi tror på kärnfulla och genomarbetade koncept, uppdrag och utförande. Det finns inga genvägar till visionen – det finns bara ett ordentligt och grundligt utfört arbete, vilket i högsta grad gäller för brobyggen.

Olika platser – olika brobyggen

Från balkbro till gångbro

Inget arbete är det andra likt – alla platser och förutsättningar är olika, så även när det kommer till att bygga broar. Vi har erfarenhet av att bygga flera olika typer av brokonstruktioner, allt beroende på platsens och projekteringens förutsättningar och mål. Bland våra referensobjekt finns både balkbroar, gångbroar så väl som samverkansbroar.

Varje bro är ett unikt projekt

För oss på Svensk Armering och Betong är det en självklarhet att se till varje brobygges unika förutsättningar, och projektera därefter. På så sätt levererar vi alltid ett arbete av högsta kvalitet, enligt utsatt tidplan. Brobyggen i betong är projekt som kräver ett utpräglat helhetstänk, vilket tar sig uttryck både vid små och större brobyggen – detta tar vi fasta på.

Slakarmerad eller spännarmerad bro

Tillsammans med dig tar vi fram den optimala brokonstruktionen för dutt bygge. Vår långa erfarenhet och våra kunniga konstruktörer hjälper dig hela vägen.

Kontakta oss Våra tjänster

REFERENSER

I vår byggverksamhet jobbar vi ständigt med ett antal betong- och anläggningsprojekt, stora som små.