Jubileumsparken, frihamnen Göteborg

Vi på SABB ansvarade för de första delarna av Jubileumsparken. Parken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet. Vi byggde lek- och lärparken samt kajanläggningen i anslutning till denna. Arbetena innefattade bland annat pålning spontning i vatten (marinmiljö) och gjutning av isskydd, montering av stålbalkar och träbeklädnad

Avslutat Projekt

2022-12

Typ av bygge

Kajanläggning

Volym

227m³

Svårighetsgrad

4