Viltbro Viared – Anläggningsbetong

Viltbroar skapar en säker passage för djur som bland annat älgar och rådjur. Det sparar både djurens liv, ökar den ekologiska mångfalden samt minskar risken för viltolyckor i trafiken. Det är en investering i trafikmiljön som betalar sig på sikt!

Beställare

NCC

Trafikverket

Viltbro Viared – Anläggningsbetong

Anläggning

En betongbro utöver det vanliga

Vi var delaktiga i betongbygget av en viltbro över riksväg 27 i Viared, utanför Borås. Betongväggarna både lutade och svängde, valvet var välvt och smalnade av på både bredden och på mitten. Detta gjorde att arbetet med betonggjutningen blev extra utmanande!

Avslutat Projekt

3 månader

Typ av bygge

Anläggning

Volym

680 m³

Svårighetsgrad

5