Kantbalksbyte Finlandsvägen, Hisings backa Göteborg

SABB utför ett kantbalksbyte över Kvillebäcken på Finlandsvägen mellan Lillhagsvägen och Tuvevägen. Arbetet innebär bland annat rivning med vattenbilning av gamla kantbalken där det ställs höga krav på att inget material får hamna i vattendraget, samt gjutning av nya kantbalkar. Då vägen är hårt trafikerad ställs höga krav på trafikplanering och säkerhet.

Pågående Projekt

4 månader

Typ av bygge

Bro

Volym

Svårighetsgrad

4