Beställare

NCC

Mölndals Stad

MIMO Mölndalsbro

SABB har fått förtroendet av NCC att utföra brobreddningen och anslutningarna till nyuppförd byggnad i projekt MIMO Mölndalsbro. Brobreddningen kommer länka samman tillkommande byggnader med befintlig bro samt trappa och platå som förbinder Nygatan med Mölndalsbro.

Pågående Projekt

5 månader

Typ av bygge

Brobreddning och övergångskonstruktioner inkl nya brolager

Volym

300 m³

Svårighetsgrad

4