Beställare

Peab

Mölndals Stad

Forsåker

Vi har fått i uppdrag av Peab att ansvara för färdigställandet av två etapper av Forsåkers övre delar. I höjd med Mölndals kråka bygger (gjuter) vi ett nytt intag för ett vattenkraftverk i Mölndal, samt bygger en ny bro (Forsebron) över mölndalsån. Projektet är i full produktion och bron beräknas vara klar i maj 2023. De delar som rör intaget beräknas vara klar i september 2023. Projektet är komplext med hänsyn till de höga kraven på ytfinish, forsande vatten med stora krafter samt mycket ingjutningsgods.

Pågående Projekt

5-9 månader

Typ av bygge

Bro och kulvertering

Volym

3 500 m³

Svårighetsgrad

5