Leverantör & entreprenör inom betong

Svensk Armering & Betongbyggen AB i Göteborg & Varberg är företaget som startades med höga ambitioner om att bli den bästa betongentreprenören och betongleverantören på marknaden. Efter många års hårt arbete och med ledord som perfektion & kvalité samt mantrat det finns inga genvägar har vi i dag lyckats nå en nivå som tillfredsställer våra kunder.

För oss är ingenting omöjligt, du som kund kan lita på att vi levererar i tid och med högsta kvalitet. Kontakta oss gärna för mer information.

Historik

2007 startade Ingemar Olausson, Marcus Olausson, Daniel Paulsson och Magnus Rönnbom Svensk Armering & Betongbyggen AB. Vi såg behovet av kunskap inom platsgjutna konstruktioner och bestämde direkt att detta vill vi vara med och påverka i rätt riktning.

Företagets grund och mål var att samla och bevara kunskapen för platsgjutna betongkonstruktioner av alla slag och att förädla tekniken för att bli ännu mera effektiv. Vi har idag en mycket stabil grund med en gedigen kunskapsbank gällande platsgjutna konstruktioner som vi arbetar aktivt med hela tiden för att föra vidare till den yngre generationen med allt ifrån formsnickare och armerare till arbetschefer för att vår kunskap skall leva vidare och kunna nyttjas av våra kunder och samhällen nu och i framtiden.

Koncept

Svensk Armering & Betongbyggen AB har ett koncept på betongstommar inklusive smide som slår hål på myten om att Prefab skulle vara ett snabbare och billigare sätt att bygga på. Dessutom kan vi leverera livslängdsklass L100 med enkla medel medan Prefab bara levererar L50. För oss är varje projekt unikt och byggs enligt kundens önskemål där vi bara ser problem som lösningar utförda med högsta kvalité.

Svensk Armering & Betongbyggen AB bygger för vår framtid.

Från beställning till byggstart på endast 2 veckor

SABB fick i uppdrag att leverera en platsgjuten betongstomme till ett projekt på 70 lägenheter (uppdelat på två hus, samt ett garage under mark). Från beställning till byggstart var det endast 2 veckor. Prefabindustrin kunde inte leverera med så kort varsel.

Tidplanen och konstruktionsritningarna var sedan tidigare gjorda efter montage av prefabricerade element. Konstruktionsritningarna ändrades för ett platsgjutet alternativ men tidplanen ändrades aldrig.

Värdegrund

En gemensam värdegrund och en stark företagskultur är några av de utmärkande faktorerna för framgångsrika företag. SABBs värdegrund är utgångspunkten för alla medarbetares agerande.

Vi bemöter alla med respekt och med lyhördhet för varandras tankar och idéer, oavsett ålder eller kunnande.

Vi ser varandras olikheter som tillgångar.

Vi tillåter alla att växa och utvecklas som de är, mår personalen bra mår företaget bra.

Grundades

Yrkesarbetare

Betongåtgång i m³ 2019

Kvalitets- & miljöledningssystem

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter.

Vi har ett kvalitetssystem baserat på ISO 9001.

Vi har ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001.

Företagets ansvarige är Magnus Rönnbom.

Platschef ansvarar för projektets kvalitet och miljöledning.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss