Kv Hajen – armering & pågjutning av betong

Beställare: Montera i Storfors AB » | Slutkund: Mölndalsbostäder »

Vi på Svensk Armering & Betongbyggen AB fick uppdraget att utföra armering och pågjutning av filigranbjälklag på fastigheten i kvarteret Hajen i Mölndal. Detta uppdrag innebar ett högt tempo och de trånga utrymmena gjorde arbetet extra krävande och utmanande.

Bostäder

Typ av bygge

}

8 månader

Avslutat projekt

1700 m³

Volym

Svårighetsgrad 4

Trångt