Din partner i betongreparationer

- för anläggningar och byggnader

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som är anpassade efter den specifika skadebilden och konstruktionen. Genom noggranna bedömningar och analyser av skadorna föreslår vi åtgärder som återställer din anläggning till sin fulla funktion och kapacitet. Med vår expertis och erfarenhet ser vi till att varje projekt håller högsta kvalitet och ger dig långsiktiga och hållbara resultat.

SABB reparerar betong där den finns 

Vi utför betongreparationer på anläggningskonstruktioner, exempelvis:

  • broar
  • kraftverk
  • kajer
  • tunnlar
  • betongtunnlar
  • parkeringshus.
Sabb arbetare står på tak

Så utför vi betongreparationer 

Det finns två huvudsakliga metoder för att ta bort skadad betong. Den första metoden är vattenbilning, som är skonsam mot frisk betong och ger utmärkt vidhäftning för ny betong. Mekanisk bilning är det andra alternativet, vanligtvis används det på platser där vattenbilning inte är möjligt eller där skadorna är mindre omfattande.
När den skadade betongen har avlägsnats, återställs den kvarvarande konstruktionen genom gjutning eller betongsprutning. Vi behärskar båda metoderna väl för att säkerställa hållbara resultat. Vi föredrar oftast gjutning eftersom det ger en bättre kvalitetssäkring över tid. Dock kan betongsprutning vara det enda alternativet för vissa konstruktioner.

Reparera betong invändigt 

I invändiga husbyggnadskonstruktioner är vattenbilning sällan en lämplig metod för att avlägsna skadad betong. Därför använder vi oss av en reparationsprocess där formning och gjutning inte är nödvändigt. Istället bilar vi mekaniskt för att säkerställa frisk betong och korrosionsfri armering. Därefter applicerar vi en slamma för vidhäftning och korrosionsskydd, och sedan ett högeffektivt lagningsbruk med fibrer för att åtgärda skadorna.

Sabb arbetare

Kontakta oss på SABB 

SABB är din kompletta leverantör kring betongreparationer. För oss är inget omöjligt och du kan lita på att vi alltid levererar i tid och med högsta kvalitet.
Vi bygger för framtiden, välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss