Alltid platsgjutet och armerat

Vi är mästare på att förverkliga våra kunders idéer – det kan man nämligen göra om man inte är beroende av prefabricerade betongelement. Vi står för reparation av ert skyddsrum så att det lever upp till de högt ställda krav som finns på tillgänglighet och säkerhet.

  • Vi erbjuder byggnation, reparation och underhåll av skyddsrum
  • Vi platsgjuter för högsta flexibilitet.

Vi bygger effektivt så att skyddsrummet håller länge

Vi arbetar inte med prefab utan armerar och gjuter alla våra konstruktioner på plats. Det gör att vi kan ge oss i kast med fler och djärvare konstruktioner, det går dessutom fortare att bygga än många tror. Det är lätt att få en bild att prefab skulle vara det snabbaste sättet att bygga i betong, men det stämmer inte. SABB:s eget koncept för betongstommar inkluderar smide och armering vilket gör att vi kan leverera färdiggjutna konstruktioner på kort tid.

Underhåll ert skyddsrum för framtiden

På Svensk Armering & Betongbyggen AB brukar vi säga att vi bygger för framtiden, och man kan fråga sig vad det betyder. Om du väljer att låta oss se över ditt skyddsrum får du högsta kvalitet och absolut kravuppfyllnad. Och visste du att under hela skyddsrummets livslängd binder betongen koldioxid och motverkar på så vis klimatförändringar? Det är det vi menar med att bygga för framtiden.

Kontakta oss

Fakta om Sveriges skyddsrum

Det finns i Sverige i dag cirka 65 000 skyddsrum med plats för sju miljoner individer. Skyddsrummen finns i olika slags byggnader och har varierande standard. De ska alla kunna ställas i ordning inom 48 timmar i händelse av kris eller krig. Skyddsrum har funnits sedan 1940-talet, men under de senaste 20 åren har endast ett fåtal nya skyddsrum byggts. De flesta skyddsrum är placerade i källare i fastigheter.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap beslutar om behov av skyddsrum samt inom vilka områden i kommunerna som skyddsrummen ska ligga. Det är fastighetsägaren som ansvarar för underhåll och utrustning i skyddsrummet. Källa: msb.se.

Våra referenser