Vi tar ett helhetsansvar för ditt tunnelbygge

Vill du bygga tunnel för tåg, schakt eller avlopp? SABB har kunskapen och erfarenheten för att ge dig en effektiv och säker lösning med fint slutresultat. Vi kan bistå med exempelvis kostnadskalkyler, ritningar, tidplaner och arbetsberedningar med stort fokus på arbetsmiljön. Praktiska lösningar är vi duktiga på, oftast förenklingar i projekteringsstadiet.  

Bergsanpassningar och kvartsdamm är utmaningar

Bergsanpassning är en utmaning vid formarbetet. Logistik och ställningar är också viktigt att ha kontroll över när det kommer till betongarbeten i tunnlar, även kvartsdamm och vatten. SABB har utbildad personal med gedigen kompetens av tunnlar för:

  • tåg och spårvagn
  • avlopp
  • ventilation
  • horisontella och vertikala schakt.

 

 

SABB är med och bygger Varbergstunneln

Vi är med och bygger Varbergstunneln som består av nio kilometer dubbelspår mellan Varberg och Hamra. Syftet är att göra tågresan mellan Göteborg och Malmö snabbare, öka säkerheten och förbättra miljön. Tågtunneln är tre km lång och bredvid den ska en en servicetunnel för räddningsfordon konstrueras. Det nya dubbelspåret beräknas öppna för trafik år 2025. 

Kontakta oss

Våra referenser