SABB:s serviceavdelning bemannas av skickliga yrkesarbetare med lång erfarenhet, alla svensktalande och djupt insatta i sitt arbete. Från schaktning till färdigmålad betongyta kan vi hantera alla steg på denna avdelning – med precision och skicklighet. Vi utför betongreparationer exempelvis på broar, kraftverk, kajer, tunnlar, och parkeringshus. I skyddsrum är det extra viktigt med service och underhåll.

Betongunderhåll 

Genom att underhålla sina betongkonstruktioner och ta tag i problemen när de uppstår förlänger man livstiden avsevärt

Betong är ett oorganiskt byggnadsmaterial som rätt utförd har god beständighet i de flesta miljöer. Genom att underhålla dina betongkonstruktioner och ta tag i problemen när de uppstår förlänger vi livstiden avsevärt.

Sabb arbetare ståendes på stege

När det saknas handlingar 

Ibland saknas aktuella konstruktionshandlingar, eller så är de otillgängliga av någon anledning. Är det fallet så kan vi antingen hjälpa till med att skaffa dem eller agera bollplank för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för dig.

Se våra andra tjänster, som:

Snabbt och effektivt är ledorden 

På vår serviceavdelning är snabba ställtider standard, och det är vi stolta över. Vi är experter på att jonglera flera platser under samma dag för att säkerställa att varje uppdrag hanteras med precision och effektivitet. Våra servicebilar är fullt utrustade med alla nödvändiga verktyg och utrustning för att säkerställa smidiga och effektiva insatser för varje utmaning.

Sabb glada arbetare

Kontakta oss på service för betongkonstruktion 

Vi tar hand om allt åt dig, så att dina betongkonstruktioner blir något att lita på i många år framöver. Kontakta oss idag!

Kontakta oss